Vaihda tekstin koko:  A+ A- A
 
 
 
     
 
Tulosta

Svenska | English | Somali

Turun vihreiden vaaliohjelma kertoo, minkälaisen Turun me vihreät haluamme, ja keinot tavoitteemme toteuttamiseksi. Vaalien jälkeen ohjelma on perustana valtuustotyöskentelyllemme Turussa.

Vaaliohjelmaamme on valmisteltu keväästä alkaen ja sen sisältö on koottu yhdessä keskustellen turkulaisten vihreiden yhdistysten jäseniltä. Ohjelma hyväksyttiin kuntavaaliehdokkaiden kokouksessa 28.8. Ohjelmasta on tehty pitkä ja lyhyt versio, joista alla lyhyt. Lue pitkä versio tästä.

Tavoitteena avoin vihreä Turku

Vihreä Turku on avoin ja elinvoimainen. Päätöksenteko on avointa, kaupungista löytyy vapaata kaupunkitilaa kaikkien käyttöön, ja kaupunki on avoin erilaisille ihmisille ja uusille ajatuksille. Vihreä Turku rakennetaan ihmisten, ilmaston ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Turussa edistetään toimeliaisuutta, palvellaan asukkaita hyvin ja viihdytään.

Vihreät eivät seiso paikallaan, kun maailma ympärillä muuttuu. Kaupungin talous on tasapainotettava ja ongelmat ratkottava nyt.

Hyvän kaupunkiympäristön ilmastoystävällinen Turku

Viihtyisää rakentamista, kohti nollapäästöjä. Vihreä Turku rakentaa hiilineutraalisti olemassaolevaa täydentäen, kunnioittaa kaupunkikuvan historiallisia kerroksia sekä varjelee arvokkaita viher- ja virkistysalueita.

Saavutettavat ja elävät keskukset. Turun keskukset ovat avoimia kaikille. Pyörällä, jalan ja joukkoliikenteellä pääsee, esteettömyydestä huolehditaan ja keskustasta tehdään Suomen viihtyisin asuinalue.

Autoton arki mahdolliseksi. Turkuun rakennetaan raitiotie – pikana. Toriparkin sijaan kattava pyörätieverkosto hoidetaan kuntoon ja joukkoliikennettä parannetaan käytön kasvun jatkumiseksi. Viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta lisätään nopeusrajoituksia alentamalla.

Yhdyskunnan ympäristökuormitus pienemmäksi. Vihreässä Turussa suositaan puhdasta uusiutuvaa energiaa, tehostettua kierrätystä ja eettisiä hankintoja. Vihreä Turku suojelee Itämerta ja eläimiä.

Kaikkia asukkaita palveleva Turku

Puututaan ongelmiin ennen kuin niitä syntyy. Ennaltaehkäisy on inhimillistä ja taloudellista säästöä. Tuetaan joustavilla palveluilla aktiivista kansalaisuutta, onnellista nuoruutta ja vireää vanhuutta.

Eriarvoistumiskehitys katkaistaan asuinalueilla. Tasa-arvoa edistävä vihreä Turku on avoin erilaisille ihmisille. Alueita kehitetään asumismuodoiltaan monipuolisiksi, maahanmuuttajien kotoutumista ja kulttuuria tuetaan, matalan kynnyksen perhetyötä kehitetään ja ihmisille luodaan tapaamispaikkoja ympäri kaupunkia.

Laadukasta ja tasa-arvoista päivähoitoa ja opetusta. Avoin Turku takaa kaikille koulurauhan ja yksilöllisyyden pienillä ryhmäko'oilla. Parannetaan opinto-ohjausta, tarjotaan työpajatoimintaa ja ylläpidetään joustavia varhaiskasvatuksen eri muotoja.

Monimuotoista kulttuuria kaikille. Vihreässä Turussa jokainen vuosi on kulttuurivuosi. Kulttuuripääkaupunkivuoden hyviä käytäntöjä jatketaan, kaupunginteatteri ja konserttitalo peruskorjataan ja kirjastot säilytetään elävinä. Logomosta rakennetaan luovan talouden keskus ja vapaata kulttuuria tuetaan.

Elinvoimainen ja asukkaitaan osallistava Turku

Avointa ja osallistavaa päätöksentekoa. Avoin Turku rakentaa vahvempaa demokratiaa. Kaupunkilaisia osallistetaan kansanäänestyksin, keskustelu- ja kuulemistilaisuuksin, nettiosallistumisen keinoin ja lähidemokratiaa luomalla – aina valmisteluvaiheesta päätöksentekoon. Edustuksellinen päätöksenteko on läpinäkyvää ja kunnallisesti tuotettu julkinen data avointa.

Hyvää taloudenpitoa ja elinvoimaa kasvavista vihreistä aloista. Turusta kehitetään ennakkoluuloton luovan talouden keskus. Osaajien karkaamista pääkaupunkiseudulle estetään houkuttelemalla yrityksiä, byrokratiaa karsitaan ja pienyritysten tarpeisiin vastataan.

Vihreä Turku on reilu ja vastuullinen työnantaja. Suositaan pitkiä työsuhteita ja kohdellaan henkilöstöä tasa-arvoisesti. Parannetaan johtamista, työssäviihtymistä, työhyvinvointia sekä työntekijöiden osallistamista.

Millaisen Turun sinä haluat?

Lue kattavampi ohjelmamme tästä.

 Svenska | English | Somali

Viimeksi päivitetty 10.10.2012 19:31
 
 
     
 

Etusivu

Ajankohtaista
Sanottua
Tiedotteet
Tapahtumakalenteri

Toiminta
Valtuustoryhmä
Luottamustoimet
Visiot ja ohjelmat
Vihreät Suomessa ja Euroopassa
Liity jäseneksi
Extranet

Yhteystiedot
Media
Tiedotteet

Yhdistykset
Turun seudun vihreät ry
Turun seudun vihreät naiset ry
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Åbonejdens svenska gröna r.f.
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry

Kunnallisvaalit
Ajankohtaista
Ehdokkaat
Vaaliteemat
Keskustan kehittämisohjelma - Ihmisten keskikaupunki
Tee lahjoitus

Vähä Hämeenkatu 12a, 20500 Turku, p. 050 313 9571, turku@vihreat.fi

 
Liity jäseneksi Tee lahjoitus